คอนโดที่ช่วยรองรับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่

ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาคอนโดมิเนียมในย่านสถานศึกษามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน สอดคล้องกับกำลังซื้อที่มากขึ้น หากพิจาณาถึงกลุ่มผู้ซื้อ อันดับแรกยังคงเป็นกลุ่มผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัย เพราะความครบครันในเรื่องระบบสาธารณูปโภค และโครงการคอมมูนิตีมอลล์ขยายอยู่ทั่วทุกทำเล เนื่องจากสถานศึกษาถือเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ รองลงมาคือ กลุ่มผู้ซื้อที่มีทุนระยะยาว และหวังจะซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อลงทุนปล่อยเช่าให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษา

แต่ในมุมของร่างผังเมืองฉบับใหม่ต่อการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยนอกเมืองว่า จะมีการให้ความสำคัญกับการกระจายตัวไปพื้นที่ดังกล่าว ในขณะที่พื้นที่ชั้นในนั้นมีการกำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มขึ้น จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการเลือกที่จะขยายการลงทุนไปในทำเลใหม่ๆนอกเมือง หรือในแนวรถไฟฟ้าเส้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเป็นการรองรับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่มีอายุระหว่าง 19-30 ปี ที่มองหาคอนโดมิเนียมในทำเลแหล่งงาน และใกล้สถาบันการศึกษา รวมทั้งใกล้ที่พักอาศัยเดิมของครอบครัว เป็นต้น

โดยคอนโดมิเนียมระดับราคาไม่เกิน 2 ล้านบาทยังเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในโซนกรุงเทพฯชั้นใน เช่น สาทร พญาไท สุขุมวิท ฯลฯ อย่างไรก็ตามในบางพื้นที่ที่มีย่านธุรกิจ แหล่งงาน หรือแหล่งชุมชนหนาแน่น เช่น บริเวณใกล้ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ รามคำแหง รามอินทรา หรือปิ่นเกล้า ก็ยังเป็นพื้นที่ที่คอนโดมิเนียมได้รับความสนใจ โดยแนวโน้มตลาดคอนโดฯ ปี 2556 ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่ที่มีจำนวนอุปทานใหม่เข้าสู่ตลาดสูงสุดได้แก่ พื้นที่รัชดาภิเษก รองลงมาได้แก่ รามคำแหง และสุขุมวิทรอบนอก ส่วนพื้นที่ที่มีจำนวนยอดขายได้สูงสุดได้แก่ พื้นที่นนทบุรี พื้นที่รามคำแหง และรัชดาภิเษก