พนักงานเร่งเปลี่ยนรางรถไฟสายเหนือคาดแล้วเสร็จทันกำหนด 45 วัน

พนักงานบริษัทอิตาเลี่ยนไทย ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาโครงการปรับปรุงทางของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนิน การเปลี่ยนรางรถไฟวันนี้เป็นวันแรกตั้งแต่สถานีรถไฟบ้านปากปาน อ.เด่นชัย จ.แพร่ ไปเรื่อย ๆ จนถึงบริเวณถ้ำขุนตาล ซึ่งทางบริษัทรับเหมาคาดว่าถ้าไม่มีอุปสรรค เช่น ฝนตก สามารถทำงานได้ทุกวันก็จะเสร็จตามเป้าจำนวน 45 วัน ที่ทางการรถไฟกำหนดไว้ สำหรับการเปลี่ยนรางรถไฟนี้ได้แบ่งออกเป็นช่วง ๆ โดยมีอีกทีมหนึ่งที่เริ่มตั้งแต่สถานีรถไฟบ้านปิน อ.ลอง ขึ้นไปทางเหนือจนถึงถ้ำขุนตาล จ.เชียงใหม่ นายมานพ เรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยช่างเปลี่ยนรางรถไฟของบริษัทอิตาเลี่ยนไทย กล่าวว่า รางเดิมนั้นเก่าและชำรุดมากเป็นสาเหตุที่ทำให้รถไฟตกรางบ่อยในระยะนี้ ซึ่งรางรถไฟที่นำมาเปลี่ยนนี้ได้มีการเพิ่มขนาดขึ้นจากเดิมเป็นรางขนาด 70 ปอนด์ เปลี่ยนเป็นรางขนาด 100 ปอนด์ เพิ่มขนาดใหญ่และแข็งแรงมากกว่าเดิม เชื่อว่าน่าจะป้องกันการตกรางของรถไฟได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ทีเดียว โดยจะสังเกตได้จากรางใหม่ที่นำมาเปลี่ยนนี้มีขนาดหนาและใหญ่กว่ารางเดิม ด้าน นายนายมิตร ดวลใหญ่ หัวหน้าผู้รับเหมาเปลี่ยนราง กล่าวว่า กำหนดไว้ว่าถ้ามีอุปสรรคก็น่าจะเปลี่ยนรางรถไฟได้วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 500 เมตร  แต่ถ้าไม่มีอุปสรรคเช่นฝนตกหนักก็อาจจะเปลี่ยนรางได้มากกว่านี้ ซึ่งตอนนี้ได้เน้นเปลี่ยนรางรถไฟไปจนสิ้นสุดโครงการ ส่วนในถ้ำนั้นจะทำหลังเปลี่ยนรางเสร็จ ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเสร็จทันตามที่ทางรถไฟกำหนดไว้ว่า 45 วันอย่างแน่นอน   แหล่งข่าวจาก posttoday…

ใช้งานเตาแก๊สในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

อันตรายที่เกิดขึ้นมักเกิดจากการที่แก๊สรั่วไหล และการระเบิดของถังแก๊ส ซึ่งมีผลให้เกิดอาการระคายเคืองของหลอดลมและปอด เนื้อเยื้อถูกทำลาย และหย่อยสมรรถภาพ เกิดภาวะขาดอากาศออกซิเจน มีอาการมึนศีรษะ อาจหมดสติ และเสียชีวิตได้ นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดเพลิงไหม้ อันจะทำอันตรายต่อชีวิต และทำลายทรัพย์สินด้วย สาเหตุของอุบัติเหตุจากการใช้แก็สหุงต้มมักมีสาเหตุมาจากการติดตั้งเตาแก๊สที่ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งในบริเวณที่ไม่มีช่องระบายอากาศเพียงพอ ตั้งถังแก๊สในแนวนอน และตั้งบนพื้นที่ไม่เรียบ ในที่ชิ้นหรือบริเวณที่มีลมพัดแรง เมื่อใช้ไฟแรงๆขณะปรุงอาหาร จะทำให้ลมพัดเปลวไฟลุกไหม้ได้ การเสื่อมคุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับแก๊ส เช่น ถังแก๊สมีรอยรั่วรอยแตกท่อสายนำแก๊สฉีกขาด หรือรั่ว เป็นเหตุให้เกิดการลุกไหม้ขึ้นได้ การขาดความรู้ความชำนานในการใช้ เช่น การเปิดเตาแก๊สก่อนจุดไฟ เมื่อจุดไฟจะทำให้ไฟลุกพรึบขึ้น เนื่องจากมีปริมาณแก๊สออกมามาก ส่วนกรณีที่ใช้เตาแก๊สที่มีระบบการจุดแบบอัตโนมัติ ซึ่งนิยมใช้กันมากในปัจจุบัน หากเปิดวาล์วที่เตาแก๊สแล้วไฟไม่ติด ก็ยังเปิดซ้ำติดต่อกันหลายๆครั้ง ทำให้มีการสะสมของแก๊สจำนวนมาก และไฟอาจลุกได้เช่นเดียวกัน ความประมาทเผลอเรอในการใช้เตาแก๊ส การไม่ระมัดระวังในการประกอบอาหาร เช่น เอื้อมมือข้ามเตาแก๊ส เพื่อหยิบสิ่งของต่างๆอาจทำให้ไฟไหม้เสื้อผ้าหรือร่างกายได้ การใช้เตาแก๊สแล้วลืมปิดวาล์วที่ถังแก๊ส หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ และวิธีการใช้แก๊สที่ถูกต้องก็เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ เนื่องจากแก๊สหุงต้มหรือแอลพีจี คือผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอน หรือส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน 2 ชนิด ได้แก่ โปรเพนและบิวเทนซึ่งเป็นแก๊สที่หนักกว่าอากาศ เมื่อเกิดการรั่วจะกระจายลงสู่ระดับต่ำ หากผสมกับออกซิเจนในอากาศ และได้รับความร้อนจากประกายไฟจะลุกไหม้ได้ทันที

อุ่นใจทุกที่เมื่อคุณมีประกันรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์เป็นการช่วยป้องกันทรัพย์สินของผู้เอาประกันรถยนต์อย่างหนึ่ง รวมถึงความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็น ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ซึ่งจะต้องเป็นการรับผิดตามกฎหมาย ในเมื่อมีการชดใช้ค่าเสียหาย และอาจเป็นจำนวนเงินที่ไม่แน่นอน ความเสี่ยงภัยเหล่านี้จะลดภาระ และความเดือดร้อนทางด้านการเงินให้กับผู้เอาประกันรถยนต์ ก็ต่อเมื่อได้ทำประกันภัยไว้เท่านั้น โดยเป็นการกระจายความเสี่ยงภัยออกไป และผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับภาระความเสี่ยงภัยนั้นแต่ผู้เดียว ปัจจุบันจำนวนรถยนต์ที่ใช้เป็นพาหนะในการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินชีวิตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดก็มีสถิติสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว ดังนั้นความจำเป็นในเรื่องการทำประกันภัยจึงต้องมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะเป็นหลักประกันรถยนต์ที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตและธุรกิจในสังคม การประกันภัยนับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการบริหารการเงินของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ฯลฯ เพราะเป็นวิธีที่ทำให้คุณสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดต่อตัวคุณหรือทรัพย์สินของคุณได้ทุกเมื่อ โดยบริษัทที่คุณทำประกันภัยไว้จะทดแทนค่าเสียหายให้ตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ การประกันรถยนต์มิได้เป็นการทำให้อุบัติเหตุหรือความเสี่ยงหายไป แต่การประกันภัยจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ด้านการเงินตลอดจนการดำเนินการต่างๆอันเนื่องมาจากความเสียหายนั้น ดังนั้นในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่คุณและครอบครัว การประกันรถยนต์จึงมีประโยชน์อย่างมาก และเป็นส่วนที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด ดังนั้นไม่มีใครสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า แต่ทุกครั้งที่คุณขับรถคุณสามารถอุ่นใจได้เพราะรู้ว่าตลอดเส้นทางของการใช้รถทั้งชีวิต และทรัพย์สินอันมีค่าของท่านจะได้รับความคุ้มครองจากการทำประกันภัยรถยนต์

นักเรียนนักศึกษาครวญกินข้าวไม่อิ่มท้องแม่ค้าตักให้ปริมาณน้อยอ้างต้นทุนพุ่ง-ก๊าซแพง

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรดานักเรียนและนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน สถานศึกษาทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่ารับประทานอาหารไม่ค่อยอิ่มท้อง เนื่องจากแม่ค้าเปิดร้านจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนหรือสถาบันการ ศึกษาตักอาหารให้ปริมาณน้อย ส่วนใหญ่อ้างว่าวัตถุดิบประกอบอาหารและก๊าซปรับราคาขึ้นทำให้ต้องลดต้นทุน แต่หากอยากได้เพิ่มขึ้นต้องสั่งอีกในราคาพิเศษ น.ส.จุฑามาศ เกิดพิณ นักศึกษาชั้น ปวช. 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้สั่งซื้ออาหารจานละ 15-20 บาทก็กินอิ่มท้องแล้ว แต่ปัจจุบันไม่ค่อยอิ่มท้องเท่าไหร่ เพราะแม่ค้าตักอาหารให้ปริมาณน้อย หากจะรับประทานให้อิ่มต้องสั่งเป็นพิเศษ นอกจากนี้แม่ค้าได้ปรับราคาแพงขึ้นอีกเมนูละ 5 บาท ส่วนใหญ่อ้างว่าก๊าซแพงและต้นทุนพุ่งทำให้มีกำไรน้อย จึงต้องลดต้นทุนด้วยการลดปริมาณลง ทั้งนี้ จากที่เคยซื้อในราคา 20 บาท ปัจจุบันจะต้องซื้อในราคา 25 บาท หลังจากที่มีการปรับราคาก๊าซ ทางร้านค้าของโรงอาหารก็มีการปรับราคาขายแพงขึ้น ปริมาณอาหารลดลง ทำให้ตนเองได้รับผลกระทบ มีภาระค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารการกินเพิ่มขึ้น ด้านนางศราวรรณ ปิยะเวชการ เจ้าของร้านรสดี ที่จำหน่ายก๋วยเตี๋ยว ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้ต้นทุนในการทำก๋วยเตี๋ยวแพงขึ้น ทั้งค่าก๊าซ ค่าวัตถุดิบอื่นๆ ก๊าซหุงต้มที่ร้านของตน เคยซื้อในราคาถังละ 297 บาท ปัจจุบันต้องซื้อในราคาถังละ […]

อยากขาวด้วยวิธีการง่ายๆที่คุณเองก็ทำได้

คนส่วนใหญ่ทราบดีว่าควรจะทำความสะอาดผิวตอนกลางคืนอย่างล้ำลึก แต่ปัญหาก็คือการทำความสะอาดผิวที่ไม่ดีพอต่างหากที่พบกันอยู่เป็นประจำคือการไม่ล้างเมกอัพออกตอนนอนทำให้รูขุมขนอุดตัน ส่งผลให้เกิดการสะสมตัวของแบคทีเรีย ไม่เพียงแต่จะเกิดสิว แต่ยังทำให้เกิดอนุมูลอิสระที่นำไปสู่การเสื่อมสลายของคอลลาเจนด้วย อยากขาวผิวสะอาดๆยังทำให้ผลิตภัณฑ์ อย่างเช่น เซรั่มและครีมทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพขึ้นด้วย วิธีการทำความสะอาดผิวที่ดีที่สุดคือ นวดเคลนเซอร์บนผิวให้ทั่วสักครู่เพื่อให้มันละลายสิ่งสกปรกต่างๆได้อย่างหมดจดก่อนจะล้างออกและตามด้วยโทนเนอร์อีกสักรอบ เพราะสิ่งตกค้างที่เหลืออยู่คือตัวการทำลายผิวอย่างดี เนื่องจากเซรั่มส่วนใหญ่จะใช้น้ำเป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งจะปกป้องผิวจากริ้วรอย ช่วยให้ผิวเรียบเนียน แต่งหน้าง่ายขึ้น ทาเช้า – ก่อนนอน เนื้อเซรั่มอยากขาวจะแทรกซึมลงไปได้เร็วกว่าโลชั่นหรือครีม ช่วยเร่งการดูแลผิวให้เร็วขึ้น ทั้งช่วยลดเลือนริ้วรอย ดูแลสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอได้ คนส่วนใหญ่คงทำใจยาก เมื่อต้องส่องกระจกแล้วพบหัวสิวอยู่บนใบหน้า แต่ห้ามไปบีบ แคะ แกะ เกา นอกจากการทายาตามที่แพทย์ผิวหนังแนะนำแล้ว สิวที่ไม่ได้รับการแตะต้องมักจะหายไปในเวลาแค่สองสามวัน ขณะที่สิวซึ่งถูกคุณบีบอาจต้องใช้เวลาเป็นสิบวันกว่าที่จะหาย แถมยังทิ้งรอยแดง-ดำไว้บนใบหน้าอีกต่างหาก สาวๆหลายท่านมักอยากทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากห้องทดลองและตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆที่มากับสรรพคุณมากมาย แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ เราควรยืดติดอยู่กับส่วนผสมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยอยากขาว ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง และมีประสิทธิภาพตามที่กล่าวอ้างจริงๆ ไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องมานั่งเสียใจเพราะเสียผิวสวยๆไปก็ได้ เพราะผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องกันว่าในขณะที่การแบ่งแยกประเภทของผิวจะยังใช้ได้อยู่ แต่คุณไม่ควรผูกติดกิจวัตรการดูแลความงามของคุณเพียงแค่กับเรื่องนี้ ประเภทของผิวคุณเพียงเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณควรใช้ผลิตภัณฑ์สูตรไหน ที่มีสารให้ความชุ่มชื้นมากกว่าหรือน้อยกว่า และควรใช้สารอยากขาวให้ความชุ่มชื่นชนิดไหนดี แต่คุณก็ควรต้องใส่ใจในปัญหาอื่นๆของคุณด้วย เช่น ริ้วรอย สิว หรือจุดด่างดำ ฉะนั้นวิธีง่ายๆโดยทั่วไปก็คือ การเลือกเคลนเซอร์และมอยสเจอไรเซอร์ตามประเภทผิวของคุณและเลือกทรีตเมนต์พิเศษตามปัญหาอื่นที่คุณมีตามการวินิจฉัยของแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและสถาบันผิวพรรณที่เชื่อถือได้ด้วย

สส.สหรัฐคนไทย หนุนไทย-สหรัฐสัมพันธ์แน่นแฟ้น ดันสตรีมีบทบาทในสังคม รับท้าทายงานดูแลทหารผ่านศึก ไม่เห็นด้วยสหรัฐจะแทรกแซงซีเรียเวลานี้

พ.ท.หญิงลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เขต 8 นครชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “US foreign  Policy in Congresswoman Tammy Duckworth’s Perspective” ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า การกำหนดนโยบายปรับสมดุลต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Rebalancing towards Asia – Pacific) ของประธานาธิบดี บารัก โอบามา แห่งสหรัฐฯ นั้น เพราะสหรัฐฯ เห็นความสำคัญของภูมิภาคเอเชียว่ามีศักยภาพในการเติบโตสูง มีการขยายตัวของตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์กับสหรัฐยาวนานถึง 180 ปี ที่สหรัฐให้ความสำคัญทั้งความร่วมมือทางทหาร ทางธุรกิจ สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ ซึ่งในฐานะที่ตัวเองเป็นคนไทย ในฐานะสมาชิกสภาคองเกรส มุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อยากสนับสนุนให้ผู้หญิงกล้าขึ้นมามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งแม้แต่สภาคองเกรสเอง ก็มีสัดส่วนผู้หญิงน้อยกว่า 25% ทั้งๆ ที่จากประสบการณ์ในการหาเสียงเลือกตั้งพบว่า ผู้หญิงจะได้รับความเชื่อถือมากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำ ซึ่งตัวเองกว่าจะได้เข้ามาอยู่ในสภา […]

รูปทรงของสระน้ำเด็กที่เป็นหน้าเป็นตาของบ้าน รีสอร์ท หรือที่พักอาศัย

ปัจจุบันเราไม่สามารถมีบ้าน รีสอร์ท หรือที่พักอาศัยใกล้น้ำ มนุษย์จึงเริ่มนำน้ำมาใช้เป็นองค์ประกอบกับงานสถาปัตยกรรมทั้งอาคารพักอาศัย หรืออาคารสาธารณะในรูปแบบสระน้ำ สระน้ำเด็ก น้ำตก น้ำพุ ฯลฯ เพื่อสร้างความรู้สึกใกล้ชิดกับแหล่งธรรมชาติ ซึ่งสระว่ายน้ำ เป็นส่วนนันทนาการที่มีองค์ประกอบหลัก ใช้สำหรับว่ายออกกำลังกาย สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ทำให้ผ่อนคลายแก่ผู้ใช้งาน และการว่ายน้ำก็เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย สระว่ายน้ำเปรียบเสมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นงานภายในบ้านหรือในรีสอร์ทที่ช่วยเพิ่มมุมมองอันสวยงานและมีคุณค่า ซึ่งผู้เป็นเจ้าของสามารถกำหนดขนาดและรูปทรงได้ตามความต้องการ ในการเลือกรูปทรงของสระน้ำเด็กไม่มีข้อกำหนดตายตัวขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล ลักษณะการใช้งาน และขนาดพื้นที่ที่จะก่อสร้างเป็นสำคัญ ซึ่งการสร้างสระว่ายน้ำเป็นงานก่อสร้างเฉพาะทางที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เจ้าของจึงควรพิจารณาเลือกผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์เพื่อให้ได้สระว่ายน้ำที่มีคุณภาพ แข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศต่างๆ มีระบบที่ดี เหมาะสมกับสระที่จะสร้างนั้นๆด้วย เนื่องจากสระว่ายน้ำเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เป็นหน้าเป็นตาของบ้าน รีสอร์ท หรือที่พักอาศัย ดังนั้นรูปทรงของสระน้ำเด็กที่ดีจึงควรดูกลมกลืนไปกับบ้านหรือรีสอร์ท มีความสวยงาม และส่งเสริมภาพลักษณ์ของบ้านหรือรีสอร์ทให้เกิดความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น สระน้ำเด็กรูปทรงเรขาคณิตมักเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งเหมาะสมกับบ้านทั่วไปที่มีพื้นที่จำกัด หรือผู้ที่ต้องการระยะว่ายน้ำที่เหมาะกับการออกกำลังกาย เนื่องจากผังบ้านทั่วไปมักเป็นรูปสี่เหลี่ยม การใช้รูปทรงเรขาคณิตจะดูลงตัวกับผังอาคารมากกว่า สระว่ายน้ำรูปทรงอิสระเหมาะกับบ้านหรือรีสอร์ทที่มีบริเวณกว้าง สามารถออกแบบสระน้ำเด็กให้รับกับรูปแบบของสวนเพื่อสร้างบรรยากาศที่สอดคล้องไปกับธรรมชาติ เสมือนว่ายน้ำอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ และสระว่ายน้ำผสมผสานทั้งสองรูปแบบเป็นรูปแบบที่ใช้การจัดองค์ประกอบศิลป์เป็นการออกแบบโดยนำรูปทรงเรขาคณิตผสมกับรูปทรงอิสระเพื่อให้เกิดความน่าสนใจซึ่งจะต้องออกแบบให้เกิดความลงตัวขององค์ประกอบภายนอกที่สวยงาม

รัฐบาลบราซิลยื่นฟ้องซัมซุง หลังพบหลักฐานใช้งานหนักเกินเวลา มีช่วงพักน้อย

รีพอร์เตอร์ บราซิล กลุ่มพิทักษ์สิทธิแรงงานในบราซิล เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ระบุว่า รัฐบาลบราซิลได้ยื่นฟ้องบริษัทซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ โค. ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นนำจากเกาหลีใต้ หลังกระทรวงแรงงานบราซิลพบว่าบริษัทละเมิดกฎหมายแรงงานร้ายแรง โดยรวมถึงการใช้งานลูกจ้างเกิน 15 ชั่วโมงต่อวัน และมีเวลาพักระหว่างวันไม่เพียงพอ แถลงการณ์ของทางกลุ่มพิทักษ์สิทธิแรงงานระบุว่า การฟ้องร้องจะเรียกค่าเสียหายทั้งหมด 108 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 25.855 ล้านบาท) นอกจากนี้ ข้อมูลจากทางกลุ่มรีพอร์เตอร์ บราซิล ระบุว่า มีแรงงานมากกว่า 2,000 คน ประสบปัญหาสุขภาพร่างกายซึ่งเกิดขึ้นจากหน้าที่การงานของตนเอง เช่น อาการปวดหลัง ด้านซัมซุง ประกาศเมื่อวันที่ 14 ส.ค. ว่ายินดีให้ความร่วมมือกับทางการบราซิลอย่างเต็มที่ พร้อมสำทับว่าทันทีที่ได้รับคำร้องเรียน ทางซัมซุงจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างเต็มที่ ก่อนยืนยันว่าบริษัทเอาใจใส่อย่างยิ่งยวดในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของที่ทำงาน ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากลในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ส่งผลดีต่อสุขภาพ และมีสวัสดิการสำหรับลูกจ้างของซัมซุงอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนหน้านี้ ในปี 2554 รัฐบาลบราซิลเคยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากซัมซุงมาแล้วกรณีใช้งานเกินเวลา ที่กฎหมายแรงงานกำหนด โดยครั้งนั้นซัมซุงยอมจ่ายค่าเสียหายเพื่อชดเชยเป็นเงินจำนวน 2 แสนเหรียญสหรัฐ (ราว 6 ล้านบาท)   แหล่งข่าวจาก […]

เจาะกลุ่มเป้าหมายเตาแก๊สที่เป็นครอบครัวขนาดเล็ก

เตาแก๊สรุ่นใหม่ที่ใช้กับถังแก๊สขนาด4 กิโลกรัมของปิคนิค และขนาด 4 กิโลกรัม รุ่นถังสีฟ้าที่มีคุณสมบัติโดดเด่น คือ ในเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากไม่ได้ต่อจากถังแก๊สโดยตรง แต่จะต่อผ่านตัวปรับความดันแก๊สอีกขั้นหนึ่ง มีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่าหัวแก๊สแบบโครงเหล็ก มีน้ำหนักเบา พร้อมทั้งมีระบบตัวล๊อคที่แน่นหนาเพื่อป้องกันแก๊สรั่วจากหัวแก๊ส มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย การใช้งานง่าย มีรูปแบบและความสวยงามทันสมัย ช่วยประหยัดแก๊ส นอกจากนั้นราคาไม่แพง ทำให้ผู้ใช้สามารถมั่นใจว่าเตาแก๊สปิคนิค สะดวกยิ่งกว่า ปลอดภัยยิ่งขึ้น การออกแบบเตาแก๊สรุ่นใหม่ที่สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครอบครัวขนาดเล็ก และมีไลฟ์สไตล์ที่ทำอาหารเองเป็นประจำ และต้องการเลือกสินค้าที่มีความปลอดภัยแก่ชีวิตและครอบครัว รวมทั้งรักความสะดวกรวดเร็ว โดยเริ่มวางตลาดตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมา ขณะนี้มีวางจำหน่ายตามร้านค้าแก๊สที่เป็นตัวแทนจำหน่าย และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการไว้ พร้อมทั้งได้เตรียมแผนบุกตลาดประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม, ลาว, พม่า, กัมพูชา และฝั่งอันดามัน เช่น ศรีลังกา บังกลาเทศ และในฐานะที่บริษัทเป็นผู้นำของถังแก๊สขนาด 4 กิโลกรัมในตลาด จึงต้องพยายามเน้นให้ผู้บริโภคเห็นถึงการจ่ายเงินเพื่อความปลอดภัย บริษัทฯ จึงพยายามออกแบบและผลิตสินค้าที่เน้นความปลอดภัย, ความสะดวกสบาย ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด เพราะเตาแก๊สจัดได้ว่าเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่แทบทุกบ้านต้องมีไว้ใช้งาน ด้วยเทคโนโลยีความทันสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตเตาแก๊สมีการพัฒนา ปรับปรุง รูปแบบ วิธีการใช้งาน รูปลักษณ์ ให้สวยงาม สะดวกต่อการใช้ […]

ตำรวจนครบาล9รวบแก๊งลูกเจี้ยบลักรถจยย.ฝั่งธนบุรีเล็งเน้นรถที่ไม่ล็อครูกุญแจ

พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล  ผู้บังคับการตำรวจนครบาล9 พร้อมชุดสืบสวนสน.หลักสอง แถลงจับกุมแก็งลูกเจี๊ยบ โดยมีผู้ต้องหาเป็นประกอบด้วย นายอนันต์หรือเล่ ขวัญด่านกลาง อายุ 19 ปี นายกรีฑาหรือเค นามเจริญ อายุ 18 ปี และผู้ต้องหารายอื่นอีก3คนซึ่งเป็นเยาวชนอายุระหว่าง16 -17ปี  ในข้อหา ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือร่วมกันรับของโจร พร้อมของกลางรถจยย.จำนวน 5 คัน  1.ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่นมีโอ สีแดงคาดดำ หมายเลขทะเบียน ฬคท 420 กรุงเทพมหานคร 2.รถจยย. ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่นมีโอ สีแดง หมายเลขทะเบียน วยว 426 กรุงเทพมหานคร 3.รถจยย ยี่ห้อ ฮอด้า รุ่น สีน้ำเงินคาดดำ  หมายเลขทะเบียน รคพ 60 กรุงเทพมหานคร 4.รถจยย.ยี่ห้อยามาฮ่ารุ่น มีโอ สีแดง ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน 5.รถจยย.ยี่ห้อ ซูซูกิ รุ่นสแมส สีเทา […]

tablet จีนสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

สิ่งหนึ่งที่ควรจะรู้ก่อนตัดสินใจซื้อแท็บเล็ตก็คือเรื่องประโยชน์ของtablet จีน ไม่ใช่แค่อยากได้อยากมีเท่านั้น ปัจจุบันมีการนำเอาไปใช้ได้มากมายจริงๆ อย่างเช่น อีเมล์ใช้งานได้ง่ายสะดวก ซึ่งมีการทำงานแบบ Push Mail นั่นก็คือเมล์ใหม่จะเข้ามาโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องไปสั่งการใดๆ จะหยิบใช้เมื่อไรก็เพียงแต่กดปุ่มเปิดก็พร้อมใช้งานทันที ไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ที่ถ้าปิดแล้วกว่าจะเปิดเครื่องขึ้นมาก็ต้องใช้เวลาหลายนาที ครั้นจะไม่ปิดเครื่องแบตเตอรี่ก็หมดเร็วเสียอีก โดยบริการอีเมล์ที่ใช้บนtablet จีนนั้นก็รองรับบริการอีเมล์ได้มากมายหลากหลาย การเข้าสู่โลกอินเตอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย เพียงเปิดโปรแกรมอินเตอร์เนตเบราส์เซอร์ แล้วก็ใส่ URL ของเว็บที่เราต้องการ ก็ทำให้เราเชื่อมสู่โลกอินเตอร์เนตได้อย่างง่ายดาย เพียงปลายนิ้วของเรา ไม่ต้องง้อคอมพิวเตอร์กันอีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสมุดโทรศัพท์ สมุดโน้ต เครื่องคิดเลข ปฏิทินนัดหมาย ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันทั้งสิ้น ด้วยเทคโนโลยีที่สอดประสานกับ Google Maps ทำให้โลกนี้เล็กลงได้ในมือของเรา ช่วยนำทาง บอกเส้นทาง หรือค้นหาสถานที่ต่างๆได้ในทันทีที่เราต้องการรู้ ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลง ก็เพียงโหลดเพลงเข้าไป tablet จีนก็เป็นเครื่องเล่นเพลงพกพาให้เราไปได้ทุกที่ หรือว่าจะดูหนังเพียงโหลดไฟล์ภาพยนตร์เข้าไป ก็เป็นเครื่องเล่นวิดีโอชั้นดี หน้าจอใหญ่เป็นเพื่อนคู่กายไปได้ทุกที่ที่ต้องการ หรือจะดูผ่านบริการอย่าง YouTube ก็ทำได้ทุกที่ที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับโลกอินเตอร์เนต ทำตัวเป็นกล้องดิจิตอลซึ่งถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งที่มีความละเอียดที่ดี หรือจะถ่ายภาพวิดีโอที่มีความละเอียดในระดับ HD กันเลยทีเดียว นอกจากนั้นtablet จีนทั้งหลายในปัจจุบันยังรองรับการติดตั้งแอพพลิเคชั่นใหม่ๆเข้าไปในเครื่องได้อีกมากมายขึ้นอยู่กับผู้ใช้ที่จะเลือกหา เลือกใช้กันตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งมีทั้งฟรี และเสียเงิน […]

ปภ.สรุปน้ำท่วมสระแก้ว-ปราจีนคลี่คลาย ด้าน จันทบุรี-ตราดยังหนักหลายพื้นที่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ.  รายงานสรุปสถานการณ์สาธารณภัย ประจำวันนี้ (25 ก.ค.) ว่า จังหวัดตรังเมื่อวันที่ 24 ก.ค.ที่ผ่านมา เกิดวาตภัย 2 อำเภอ  บ้านเรือนเสียหาย 109 หลัง โรงเรียน 1 แห่ง  ส่วนสถานการณ์อุทกภัย เมื่อคืนที่ผ่านมา ประสบภัยเพิ่มอีก 2 จังหวัด คือ สระแก้ว เกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ อำเภอวัฒนานคร ปัจจุบันสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้ว  และจังหวัดปราจีนบุรี น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี สูงประมาณ 50 ซ.ม. เนื่องจาก น้ำระบายไม่ทัน ปัจจุบันกลับสู่ภาวะปกติแล้วเช่นกัน ส่วนสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่อง จังหวัดจันทบุรี  ที่น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่ 7 อำเภอ  ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 7,763 ครัวเรือน ปัจจุบันยัง คงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ทั้ง 7อำเภอ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมือง จึงยังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนที่ จังหวัดดตราด […]

เตาทำขนมไข่รับประทานเองที่บ้านกับครอบครัว

ขนมไทยส่วนใหญ่ทำมาจากข้าวและจะใช้ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น สี ภาชนะ กลิ่นหอมจากธรมชาติ ข้าวที่ใช้ในขนมไทยมีทั้งใช้ในรูปข้าวทั้งเม็ดและข้าวที่อยู่ในรูปแป้ง นอกจากนั้นยังมีวัตถุดิบอื่นๆ เช่น มะพร้าว ไข่ น้ำตาล แบบว่าอยากกินขนมไข่ร้อนๆจากเตามาก แบบว่าทำทานเองแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนให้คนอื่นได้ไปลองทำดูง่ายๆ เพียงแค่มีเตาทำขนมก็สามารถทำทานเองที่บ้านทั้งครอบครัวเลยได้สบายๆ เริ้มต้นที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ ได้แก่ เครื่องอบแซนวิช ที่ตีไข่แบบใช้มือ ถ้าใครมีแบบไฮเทคก็นำมาใช้ได้เลยจำพวกตีไข่ไฟฟ้า ถ้วยตวง ช้อนตวง ส่วนผสม ได้แก่ แป้งสาลีตราบัวแดง 1 ถ้วยตวง ไข่ไก่ 1 ถ้วยตวง (ประมาณ 5 ฟอง) น้ำมะนาว 1 ช้อนชา ผงฟู 1 ช้อนชา ผงวานิลา 1 ช้อนชา น้ำตาลทราย 1 ถ้วยตวง เนย สำหรับทาผิวเตาทำขนมไข่ มีวิธีทำโดยการตีไข่ให้ฟูขึ้นโดยใช้ความเร็วสูง ใช้เวลาต่อเนื่องไม่หยุดจนไข่ฟูขึ้นมาก ค่อยๆใส่น้ำตาลจนหมด แล้วตีไข่จนฟูตั้งยอดได้แล้วร่อนแป้งใส่ลงไปในไข่ที่กำลังตี หาผู้ช่วยมาช่วยร่อนหรือทำเอาแบบใช้สองมือ ใส่น้ำมะนาว ผงฟู ผงวานิลาลงไป ตีจนเข้ากันดี […]

ปทส.ตรวจสวนสัตว์พาต้า หลังมีผู้โพสต์ภาพกอร์ลิลาร้องไห้ระบุมีการทรมานสัตว์

พ.ต.อ.เขตขัณฑ์ บำรุงรัตน์ ผกก.1 บก.ปทส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่เขตบางพลัด เดินทางเข้าตรวจสอบสวนสัตว์พาต้าที่บริเวณชั้น 6-7 ของห้างสรรพสินค้าพาต้า ปิ่นเกล้า โดยพบว่ามีสัตว์ จำพวก กอร์ลิลา ลิงชนิดต่างๆ เสือ หมี นกแก้ว และ แพะ รวมหลายสิบชีวิต อยู่ในกรง พร้อมกันนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้ขึ้นบันไดยังส่วนต่อของชั้น 7 พบสัตว์ อีกหลายชนิดประมาณ 30 ชีวิต อยู่ในกรง พ.ต.อ.เขตขัณฑ์  กล่าวว่า การเข้าตรวจสอบครั้งนี้เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวได้นำภาพถ่ายกอร์ลิลา ร้องไห้ลงอินเทอร์เน็ตระบุว่าที่นี่ทรมานสัตว์และมีสภาพไม่เหมาะสมในการ เลี้ยงสัตว์ป่า จึงประสานหน่วยงานต่างๆ เข้ามาตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยง ใบอนุญาต และตัวอาคาร ว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าหรือไม่ หากพบว่ามีส่วนใดที่ไม่เหมาะสม จะส่งรายงานให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานไปพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร ด้าน พ.ต.ท.มงคล กล่าวว่า จากการตรวจสอบยังไม่พบสิ่งผิดปกติ โดยพบเพียงแค่ส่วนต่อของชั้น 7 ซึ่งพบสัตว์ป่าชนิดต่างๆ กว่า 30 ชีวิต ที่บางตัวอายุมากบางตัวป่วย จากการสอบถามเบื้องต้นทางผู้บริหารสวนสัตว์บอกว่าจะนำสัตว์ที่อยู่ในที่ดัง […]

ความจำเป็นในหลายกรณีเพื่อจัดทำโปรโมชั่นในการดึงดูดลูกค้า

การส่งเสริมการขายที่ประสบผลสำเร็จนั้นจะต้องมีส่วนประสมการตลาดตัวอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีความเหมาะสมของการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การระบุถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอย่างชัดเจน การให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่มากกว่าของคู่แข่ง รวมทั้งการวิเคราะห์วิธีการของคู่แข่งอีกด้วย นอกจากนั้นควรพึงระวังและหลีกเลี่ยงการทำโปรโมชั่นที่ซ้ำซาก และอย่าคาดหวังว่าโปรโมชั่นเดิมจะสามารถนำกลับมาใช้และได้รับผลตอบรับที่ดีดังเดิม และควรหลีกเลี่ยงการทำโปรโมชั่นที่น่าเบื่อหรือต้องผ่านหลายขั้นตอน เช่นการตัดคูปองส่วนลดจากนิตยสาร ซึ่งจากการวิจัยพบว่าเป็นการทำโปรโมชั่นที่น่าเบื่อที่สุด วิธีการหรือเทคนิคการทำโปรโมชั่นที่ดีจะต้องมีความโดดเด่นแตกต่างจากวิธีการอื่นๆในตลาดหรือของคู่แข่งขันและสามารถดึงดูดใจลูกค้าได้ นอกจากนั้นจงจำไว้เสมอว่าการร่วมกิจกรรมโปรโมชั่นของลูกค้าจะต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อนและง่ายต่อการร่วมสนุกและเข้าใจง่าย โปรโมชั่นหรือกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้บริโภคและเพิ่มยอดขายให้สินค้าที่กิจกรรมที่เป็นที่นิยมของนักการตลาดก็คงหนีไม่พ้นการส่งเสริมการขาย เจ้าของสินค้าต้องมีการส่งเสริมการขายเนื่องจากมีความจำเป็นในหลายกรณีเช่นการออกสินค้าใหม่เพื่อชักจูงให้ผู้บริโภคสนใจสินค้า การสกัดกั้นคู่แข่งรายใหม่ในตลาด การเพิ่มยอดขายในโอกาสต่างๆเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าให้เร็วและง่ายขึ้น การลดราคาสินค้าที่ใกล้จะหมดอายุ หรือสินค้าที่ไม่เป็นที่นิยมเป็นต้น การทำโปรโมชั่นเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการขาย เพื่อช่วยในการเพิ่มยอดขายของสินค้าซึ่งเป็นที่นิยมของนักการตลาดในปัจจุบัน เจ้าของสินค้าต้องมีการส่งเสริมการขายเนื่องจากความจำเป็นในหลายกรณีเช่น ช่วยชักจูงผู้บริโภค สกัดคู่แข่ง การสร้างความภักดีในตราสินค้า การนำสินค้าเข้าสู่ตลาดใหม่ และการเพิ่มยอดขายในโอกาสต่างๆโดยทำการมุ่งสู่ผู้บรbโภคโดยตรง ซึ่งแต่ละวิธีจะขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมของสินค้า เช่นการให้ส่วนลด การแจกสินค้าตัวอย่าง การออกแบบสินค้าขนาดทดลอง การให้ของแถม สะสมคะแนนแลกซื้อ หรือชิงโชค เป็นต้น