เริ่มต้นอย่างไรสำหรับการไปเรียนต่อต่างประเทศ

มีมากมายที่น้องๆเพื่อนพี่ๆรู้สึกสนใจที่จะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตาม ก็คงมีความสับสนในการสมัครไม่ต่างกัน ไม่ว่าจะมีคำถาม ว่าจะเรียนอะไรดี เรียนที่ไหนดี เรียนเมืองไหนดี เรียนประเทศไหน ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อต่างประเทศจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ พี่จะช่วยแนะนำน้องๆในการตอบคำถามต่างๆ ลดความยุ่งยาก ในการยื่นสมัครเรียน เลือกที่พัก และ ขั้นตอนการขอวีซ่าต่างๆ อีกทั้ง พี่ๆยังช่วยแนะนำน้องๆเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศได้อีกด้วย พี่ๆทีมแนะแนวศึกษาต่อมีประสบการณ์จริงในการเรียนต่อ และใช้ชีวิตในต่างประเทศ ทั้งเรียนที่อังกฤษ และ เรียนที่ออสเตรเลีย น้องๆสามารถศึกษาข้อมูลคร่าวๆได้จากในเว็บไซต์หรือสอบถามจากคนที่เคยเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศมาก่อน โดยหลักๆแล้วเราต้องดูจากประเทศที่เราจะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศนั้นคือที่ไหน ดูระบบการศึกษาของประเทศที่เลือก เลือกคณะมหาลัยที่ใช่และคิดว่าโอเค เตรียมเอกสารที่ใช้ในการไปเรียนต่อต่างประเทศ รวมถึงต้องดูการตอบรับจากฝั่งนั้นก่อนไม่สามารถจะไปได้เลย มีการทำวีซ่าเพื่อขออนุญาติเข้าประเทศ และต้องดูในเรื่องของหอพักที่เราจะอยู่ในการเรียนต่อเพื่อความสะดวกและปลลอดภัยอีกด้วยค่ะ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม http://www.apexeducate.com ได้เลยนะคะ

A-Level เตรียมตัวสำหรับการสอบวัดระดับขั้นสูงเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการ

A-Level คือ หลักสูตร A Level เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุ 16 ถึง 19 ปี ที่ต้องการเตรียมตัวสำหรับการสอบวัดระดับขั้นสูงหรือที่รู้จักกันในชื่อของ การสอบ A Level หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ A Level มักเปิดสอนในโรงเรียนที่เรียกกันทั่วไปว่า Sixth Form College โดยปีแรกใน Sixth Form College หรือ A Level จะเรียกว่า Lower Sixth(AS Level) และในปีที่สองจะเรียกว่า Upper Sixth การเรียน A-Level ใช้ระยะเวลา 2 ปี ซึ่งนักเรียนจะต้องสอบ AS เมื่อจบปีแรก และสอบ A-Level เมื่อจบปีที่สอง ก่อนจะเข้าเรียนหลักสูตรนี้ นักเรียนจะต้องเลือกเรียนวิชาที่มีความสัมพันธ์กันคือทางด้าน Science หรือทางด้าน Humanity ผลการสอบมี 6 ระดับคือ A*, […]