มท.แบ่งภารกิจ-พื้นที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่ขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยผู้ประสบภัย จึงได้มีข้อสั่งการเชิงนโยบายมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยให้กำหนดพื้นที่ปฏิบัติงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและแบ่งมอบ หน้าที่ภารกิจครอบคลุม 8 ด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำ ให้กรมชลประทานร่วมกับจังหวัดที่ประสบอุทกภัยเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกจาก พื้นที่โดยเร็วที่สุด ด้านการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียและจัดหาน้ำสะอาดบริการผู้ประสบภัย ขณะ ที่นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัดที่ประสบภัยเร่งสำรวจข้อมูล ความเสียหายจากอุทกภัยทุกด้าน ทั้งบ้านเรือน ทรัพย์สิน การประกอบอาชีพพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณูปโภคไว้ล่วงหน้า เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำไปวางแผนการชดเชย เยียวยาและ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย     แหล่งข่าวจาก posttoday…

คอนโดที่ช่วยรองรับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่

ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาคอนโดมิเนียมในย่านสถานศึกษามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน สอดคล้องกับกำลังซื้อที่มากขึ้น หากพิจาณาถึงกลุ่มผู้ซื้อ อันดับแรกยังคงเป็นกลุ่มผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัย เพราะความครบครันในเรื่องระบบสาธารณูปโภค และโครงการคอมมูนิตีมอลล์ขยายอยู่ทั่วทุกทำเล เนื่องจากสถานศึกษาถือเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ รองลงมาคือ กลุ่มผู้ซื้อที่มีทุนระยะยาว และหวังจะซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อลงทุนปล่อยเช่าให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษา แต่ในมุมของร่างผังเมืองฉบับใหม่ต่อการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยนอกเมืองว่า จะมีการให้ความสำคัญกับการกระจายตัวไปพื้นที่ดังกล่าว ในขณะที่พื้นที่ชั้นในนั้นมีการกำหนดกฎเกณฑ์เพิ่มขึ้น จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการเลือกที่จะขยายการลงทุนไปในทำเลใหม่ๆนอกเมือง หรือในแนวรถไฟฟ้าเส้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเป็นการรองรับความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่มีอายุระหว่าง 19-30 ปี ที่มองหาคอนโดมิเนียมในทำเลแหล่งงาน และใกล้สถาบันการศึกษา รวมทั้งใกล้ที่พักอาศัยเดิมของครอบครัว เป็นต้น โดยคอนโดมิเนียมระดับราคาไม่เกิน 2 ล้านบาทยังเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในโซนกรุงเทพฯชั้นใน เช่น สาทร พญาไท สุขุมวิท ฯลฯ อย่างไรก็ตามในบางพื้นที่ที่มีย่านธุรกิจ แหล่งงาน หรือแหล่งชุมชนหนาแน่น เช่น บริเวณใกล้ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ รามคำแหง รามอินทรา หรือปิ่นเกล้า ก็ยังเป็นพื้นที่ที่คอนโดมิเนียมได้รับความสนใจ โดยแนวโน้มตลาดคอนโดฯ ปี 2556 ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่ที่มีจำนวนอุปทานใหม่เข้าสู่ตลาดสูงสุดได้แก่ พื้นที่รัชดาภิเษก รองลงมาได้แก่ รามคำแหง และสุขุมวิทรอบนอก ส่วนพื้นที่ที่มีจำนวนยอดขายได้สูงสุดได้แก่ พื้นที่นนทบุรี พื้นที่รามคำแหง […]