หวังรู้จักมักจี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เพิ่มขึ้น!!

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือที่รู้จักในชื่อของเครื่องกลไกที่ใช้สำหรับแปลงกำลังแรงงานกลเป็นกะแสไฟฟ้า ซึ่งจะต้องอาศัยแนวทางปฏิบัติการ หากสนามไฟฟ้าดำเนินตัดขดลวด ไม่ก็ขดลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กก็จะได้กระแสไฟฟ้าออกมา เป็นหลักทำงานไม่ยุ่งยากที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นมีวิธีการออกมาให้เราได้รู้และมองว่ามีขบวนการทำงานเยี่ยงไร

 

เพราะว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นจะประกอบไปด้วย ส่วนที่ปลูกสร้างสนามแม่เหล็ก เรียกว่า ฟิลด์ พร้อมกับส่วนที่สร้างแรงผลักดันกระแสไฟฟ้าเรียกว่าอาเมเจอร์ ส่วนด้านในของกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ฟิลด์จะเป็นส่วนที่ไม่พัฒนา อาเมเจอร์จะคือส่วนที่เคลื่อน แต่ภายในเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสสลับ ฟิลด์และอาเมเจอร์ อาจเป็นไปได้ทั้งส่วนที่ไม่ก้าวหน้าและส่วนที่หมุน และหากว่าเป็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก จะสามารถสร้างได้ทั้งแบบฟิลด์และอาเมเจอร์หมุน แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ จะสร้างได้แต่แบบอาเมเจอร์อยู่กับที่เท่านั้น เพราะจะมีปัญหาน้อยกว่า

 

ต่อจากนั้นในส่วนของแรงดันที่ปรากฏในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมากหรือน้อย ขึ้นกับปัจจัยที่สำคัญสองตัวคือ ความรวดเร็วรอบพร้อมทั้งเส้นแรงตัวดึงดูด หากว่าเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเราสามารถเพิ่มแรงดันกระแสไฟฟ้าขึ้นได้โดย การปรับความแรงของสนามแม่เหล็ก และเพิ่มความรวดเร็วรอบของเครื่องกำเนิด แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฟ้ากระแสสลับการเพิ่มแรงดันโดยการเพิ่มความเร็วไม่ สามารถที่จะทำได้ เพราะจะทำให้ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่ได้เปลี่ยนแปลงไป สามารถทำได้เพียงการปรับความเข้มของสนามแม่เหล็กเพียงนั้น เช่นนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วสนใจที่จะมีไว้ก็ลองดูข้อมูลต่อที่  http://www.tharikan.com