“เจตน์”แนะรัฐ 5 ข้อแก้ปัญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ พร้อมตั้งงบหน่วยงานเกี่ยวข้องเพิ่มโดยรวมศูนย์ที่ปปส.

การประชุมวุฒิสภา ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม  นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สว.สรรหา หารือว่า การจับยาบ้า 2 ราย จำนวน 1.5 ล้านเม็ดและยาไอช์ 3 กิโลกรัม โดยสภ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่ผ่านมา รวมทั้งปรากฏการณ์การจับยาบ้า ยาไอช์ล็อตใหญ่อยู่เป็นเนืองๆแสดงให้เห็นว่ายาบ้าที่ยังจับกุมไม่ได้ยังมี อีกมากและเป็นปัญหาต่อเด็กและเยาวชน

อย่างไรก็ตาม แหล่งผลิตอยู่ในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยในพม่าติดกับจ.เชียงราย ปัญหาการปราบปรามยังไม่สามารถจับกุมผู้ค้ารายใหญ่และผู้ผลิตได้ ซึ่งยากที่บรรลุผลสำเร็จตามที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติมา 2 ปีแล้ว ดังนั้น จึงมีข้อเสนอและข้อสังเกต ดังนี้ 1.ปี 2555 ไทยแก้ปัญหาสารตั้งต้นยาบ้าได้ผลกรณีการห้ามสารเคมีจากยาหวัดส่วนผสมสูโด แต่การห้ามยาแก้หวัดส่วนผสมสูโดสามารถห้ามในไทย แต่ไม่สามารถห้ามในประเทศอื่นโดยเฉพาะการนำสารตั้งต้นจากอินเดีย จีน และเวียดนามเข้ามาผลิตในพม่า

2.จะต้องมีการยกระดับการเจรจาระหว่างประเทศให้วาระภูมิภาคหรือวาระอา เซียนอย่างแท้จริง 3.การมีหน่วยงานติดตามยาเสพติด ถึง 9 กระทรวง 26 หน่วยงาน ทำให้ขาดเจ้าภาพหลัก 4.การเจรจาระหว่างประเทศควรมอบหน้าที่หลักให้กับกระทรวงการต่างประเทศ และสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และ 5.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดได้รับงบรวมเพียง 1.1 หมื่นกว่าล้านบาท เท่านั้นเทียบกับงบรายจ่ายถือว่าน้อยมากกับปัญหา โดยควรจัดงบไว้ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) แห่งเดียว และใช้การประเมินตามผลงานและติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์อื่นๆไปด้วย

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…