เตาทำขนมไทยมีหลากหลายชนิด หลายรสชาติ หลายรูปแบบ

ขนมไทยเป็นขนมที่เกิดจากฝีมือล้วนๆ เป็นของหวานที่มักทำและรับประทานกันในครัวเรือน มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทยคือ มีความละเอียดอ่อนประณีตในการเลือกสรรวัตถุดิบ มีวิธีการทำที่พิถีพิถัน รสชาติอร่อยหอมหวาน สีสันสวยงาม รูปลักษณ์ชวนรับประทาน ตลอดจนกรรมวิธีการรับประทานที่ปราณีตบรรจงของขนมแต่ละชนิด ซึ่งยังแตกต่างกันไปตามลักษณะของขนมชนิดนั้นๆ ขนมไทยทั่วไปจะมีความหวานนำหรือมีความหวานจนรู้สึกในลิ้นของผู้รับประทาน เตาทำขนมเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาและฝึกฝน ต้องใช้ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ความอดทน และความเป็นระเบียบ ความพิถีพิถันในการประกอบ เนื่องจากขนมเป็นของกินเล่นยามว่าง เป็นอาหารเบาๆมีหลากหลายชนิด หลายรสชาติ หลายรูปแบบ

เตาทำขนมมีอิทธิพลต่อการกินและชีวิตความเป็นอยู่อย่างมาก ขนมไทยคืออาหารชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่กับข้าว แต่เป็นอาหารที่รับประทานตามหลังของคาว เช่น ในอาหารมื้อกลางวันมีก๋วยเตี๋ยวไก่เป็นของคาว ผู้รับประทานอาจจะรับประทานทับทิมกรอบเป็นของหวาน เป็นต้น เมื่อบริโภคอาหารมื้อสำคัญๆ เช่น มื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อเย็น ควรบริโภคทั้งของคาวและของหวาน สิ่งที่ใช้เป็นของหวานอาจเป็นขนมหรือผลไม้ก็ได้ นอกจากจะรับประทานขนมหวานหลังของคาว เราอาจรับประทานขนมหรือของหวานในเวลาที่มิได้รับประทานอาหารคาว

แต่จะรับประทานขนมหรือของหวานเป็นของว่าง ขนมไทยสามารถจัดแบ่งเป็นชนิดต่างๆได้ตามลักษณะของเครื่องปรุง ลักษณะกรรมวิธีในการทำ และลักษณะการหุงต้ม เนื่องจากของหวานไทยหรือขนมไทยมีอยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน เพราะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าคนไทยเป็นคนมีลักษณะนิสัยอย่างไร เนื่องด้วยเตาทำขนมไทยแต่ละชนิดล้วนมีเสน่ห์ มีรสชาติที่แตกต่างกันออกไป แต่แฝงไว้ด้วยความละเมียดละไม ความวิจิตรบรรจง ขนมไทยยังสามารถสะท้อนให้เห็นว่าคนทำเป็นคนใจเย็น มีฝีมือเชิงศิลปะ จากขนมธรรมดาๆที่มีส่วนประกอบเพียงแป้ง น้ำตาล และมะพร้าว สามารถดัดแปลงเป็นขนมได้หลายชนิด หลายรสชาติ